Úvod

Přihláška

prihlaska.jpg

Vyplněnou přihlášku mužete předat členům výboru, vedoucím vycházek nebo v klubovně KČT.

Historie
sahá do roku 1888, kdy byl Klub založen skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. Dnes má zhruba 40 tis. členů, z toho téměř čtvrtinu mládeže.

Organizační struktura
Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdružují do 14 oblastí, totožných s hranicemi krajů. Vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT organizují každoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky - pěší, cyklo, lyžařskou a vodní turistiku, mototuristiku, speleoturistiku, vysokohorskou turistiku, turistiku zdravotně postižených a nejnověji i hipoturistiku. Turistické oddíly mládeže jsou sdruženy do Asociace TOM.

Výhody a podmínky členství
Klub českých turistů svým členům poskytuje mnoho výhod a slev. Podrobnosti najdete zde.

Jak se stát členem KČT
Pokud se rozhodnete stát členy Klubu českých turistů, kontaktujte sekretáře nejbližší oblasti KČT.


Důležitá informace
Klubovna KČT Uherské Hradiště od 1. února 2009 přestěhována do Štěpnic, č.p. 1038, 1. vchod v suterénu.